Công ty CPDT&TM Tân Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bu lông, ốc vít, phụ kiện xây dựng, ống nối cơ khí(coupler)

KHÁCH SẠN GOLDEN LAND HẢI PHÒNG

– Tên dự án: KHÁCH SẠN GOLDEN LAND

– Địa chỉ: Lạch Tray – Hải Phòng

– Chủ đầu tư: Công ty Tài Chính Huy Hoàng

– Tổng thầu: Công ty CP Ecoba Việt Nam

– Quy mô dự án: 05 tòa 30 tầng

– Hạng mục vật tư:  + Cung cấp và thi công tiện ren Coupler Hầm và thân
                                     + Cung cấp hệ thống bu lông dùng cho hệ giáo ngoài
                                     + Cung cấp các phụ kiện xây dựng cơ khí khác