LIÊN HỆ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ĐẠT

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ĐẠT

Địa chỉ đăng ký:  Số 26, ngõ 104, đường Đức Giang, Phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 26 ngõ 231 Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Số điện thoại: 0243.655.5343/ 0243.655.5345

Email: infor@tandatvn.com