Công ty CPDT&TM Tân Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bu lông, ốc vít, phụ kiện xây dựng, ống nối cơ khí(coupler)

MHD TRUNG VĂN

– Tên dự án: MHD TRUNG VĂN

– Địa chỉ: 29 Tố Hữu – Nam Từ Liêm

– Chủ đầu tư: Công ty Jeongho Landmark

– Tổng thầu: Công ty Jeongho Landmark

– Quy mô dự án: 02 tòa 45 tầng + 02 tầng hầm

– Hạng mục vật tư:  + Cung cấp và thi công tiện ren Coupler Hầm và thân
                                     + Cung cấp hệ thống bu lông dùng cho hệ giáo ngoài
                                     + Cung cấp các phụ kiện xây dựng cơ khí khác.