Công ty CPDT&TM Tân Đạt chuyên cung cấp các sản phẩm bu lông, ốc vít, phụ kiện xây dựng, ống nối cơ khí(coupler)

THI CÔNG TIỆN REN/ THREADING ROLLING

 

Các bước thực hiện thi công trên công trình được tiến hành như sau:
a. Gia công cắt bằng đầu cốt thép
b. Gia công chồn đầu cốt thép bằng máy chuyên dụng nếu dùng phương pháp chồn đầu cốt thép
hoặc gia công bóc lớp gân của cốt thép nếu dùng phương pháp cán ren sau khi bóc lớp gân c. Cán ren tạo ren trên đầu cốt thép trên máy chuyên dụng
d. Lắp dựng mối nối cốt thép trên kết cấu công trình bằng ống ren: Mối nối được lắp ghép theo
trình tự như sau:
– Dùng clê hoặc kìm chuyên dụng để vặn chặt mối nối. nên vặn sao cho hai đầu ren được chạm
kích vào nhau ở vị trí chính giữa của ống ren.
– Sau khi đã xiết chặt mối nối, phải dùng clê để kiểm tra độ chặt của mối nối. 
Bảng Trị số môment vặn (xiết) nhỏ nhất khi lắp mối nối bằng ống ren.

Đường kính cốt thép (mm) ≤ 16 18 ÷ 20 22 ÷ 25 28 ÷ 32 36 ÷ 40
Mômen vặn mịn (N.m) 100 180 240 300 360

Ghi chú: Khi đường kính cốt thép khác nhau thì lấy mômen xiết tương ứng với đường
kính cốt thép nhỏ hơn.
Tỷ lệ % của tổng diện tích cốt thép chịu lực được nối trên một mặt cắt phù hợp theo những quy
định sau:
– Mối nối cốt thép nên bố trí ở những vị trí có ứng suất chịu kéo nhỏ trong cấu kiện, kết cấu. Khi
cần thiết phải bố trí mối nối ở những vị trí có ứng suất cao thì trong một mặt cắt không được sử
dụng quá 50% mối nối cấp II và không hạn chế tỷ lệ % với mối nối cấp I;
– Mối nối nên tránh bố trí ở những vùng dầy cốt đai, ở đầu dầm, đầu cột của khung có yêu cầu
chống động đất. Trong trường hợp đặc biệt thì tỷ lệ mối nối sử dụng không được vượt quá 50%;
– Ở những vị trí ứng suất chịu kéo của cốt thép tương đối nhỏ hoặc cốt thép chịu nén theo chiều
dọc thì không hạn chế tỷ lệ % mối nối sử dụng trong cùng một mặt cắt;
– Trong cấu kiện, kết cấu trực tiếp chịu tải trọng động, tỷ lệ % của mối nối sử dụng không được
vượt quá 50%.